كار آموزان برتر

ü   کاربرانی که در آزمون نمره بالای 75 کسب نمایند در این قسمت از سایت معرفی می گردند .

ü  توجه :      کاربران محترم به دلیل ارسال E-mail های گروهی ،  سایت Yahoo ، مكاتبات الكترونیكی استاد آن لاین را در صندوق Bulk شما ذخیره می نماید . خواهشمندیم در صورت عضویت در سایت Yahoo و شركت در آزمون استاد آن لاین پاسخ مكاتبات خود را در صندوق bulk خود پیگیری فرمایید .

 ü توجه:    در صورتیكه مشخص گردد كاربری در آزمون یك دوره ی آموزشی دوبار شركت كرده و آنرا با پست الكترونیكی ارسال نموده باشد، چنانچه نمره ی قبولی را هم كسب كرده باشد از شركت در آزمون حضوری معاف خواهد شد،پس خواهشمندیم برای هر دوره ی آموزشی فقط یكبار آزمون بدهید .

ü  توجه :  بنا به رعایت ننمودن برخی كاربران برای شركت در آزمون دوره های مختلف لازم است به اطلاع برسانیم از تاریخ 16/3/84 به بعد ، كاربران محترم فقط مجاز به شركت در دو آزمون می باشند . بدیهی است به تعداد بیش از دو آزمون ترتیب اثر داده نخواهد شد .  

ü توجه: با توجه به راه اندازی پرتال آموزشی كارآموز دات كام تغییراتی در قسمت آزمون سایت اعمال خواهد شد . بدین صورت كه دوره های ارائه نشده در پرتال آموزشی كارآموز دات كام ، در سایت استاد آن لاین دارای آزمون بوده و ما بقی دوره ها بصورت خودآزمایی خواهند بود  .