آموزش از راه دور

آموزش از راه دور دوره های کوتاه مدت

رجبعلی برزویی" روز دوشنبه به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: بهینه سازی واحدهای درسی دانشگاهی از چندی پیش، در دستور کار دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم قرار گرفته و تعداد این واحدها پس از جمع بندی نهایی، کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: ایران، دومین کشوری است که بیشترین واحدهای درسی دانشگاهی را به دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می دهد و این تعداد زیاد با واحدهای درسی بسیاری از دانشگاه های جهان، همخوانی ندارد.
برزویی یادآورشد: دانشجویان کارشناسی در دانشگاه های ایران باید به طور متوسط بین 135 تا 140 واحد درسی را بگذرانند درحالیکه در دانشگاه های دیگر کشورها بین 100 تا 120 واحد درسی به دانشجویان کارشناسی ارائه می شود.
وی با تاکید براینکه با کاهش تعداد واحدهای درسی به کیفیت آموزش دوره های کارشناسی لطمه ای وارد نخواهد شد گفت: در برنامه بهینه سازی واحدهای درسی حتما به مقوله کیفیت محتوای دروس توجه خواهد شد و این کار به صورت کاملا هدفمند به اجرا درخواهد آمد.
زیاد بودن تعداد واحدهای درسی دانشجویان در ایران از سوی دیگر موجب افزایش طول دوره تحصیلی دانشگاه های ایران نسبت به دیگر کشورها شده است و در شرایطی که دوره کارشناسی در بسیاری دانشگاه های دنیا بین سه تا سه سال و نیم به طول می انجامد طول این دوره در ایران ، کمتر از چهارسال نمی شود.
با اجرای طرح بهینه سازی واحدهای درسی دانشگاه ها و کاهش این واحدهای درسی، انتظار می رود طول دوره های تحصیلی دانشگاهی به ویژه در مقطع لیسانس به وضعیت مشابه دانشگاه های دیگر کشورهای جهان نزدیک شود.