شرایط عمومی ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی مرکز آموزش از راه دور

 

 

 

 

 

 

افرادی که دارای گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله آموزش متوسطه هستند می توانند با شرایط زیر در دوره ی

 

 

 

پیش دانشگاهی آموزش از راه دور ثبت نام نمایند:

 

 

 

 

 

 

 

الف )- عدم دسترسی به واحد آموزشی

 

 

 

ب )- شرایط تحصیل در دوره روزانه را نداشته باشند.

 

 

 

ج )- افرادی که به دلیل وجود شرایط خاص به شرح ذیل امکان استفاده از آموزشهای روزانه را ندارند.

 

 

 

1- معلولیت جسمی       2- بیماری خاص یا صعب العلاج      3- تاهل       4- الزام به حمایت از خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 تبصره 1 : دانش آموزان که شرایط ذکر شده در موارد بالا را دارند، چنانچه بیش از 18 سال داشته باشند از معافیت تحصیلی نیز

 

 

 

برخوردار خواهند بود.

 

 

 

 تبصره 2 : دانش آموزانی که شرایط تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی روزانه را از دست داده اند و سایر افراد در صورت دارابودن

 

 

 

19 سال تمام و بیشتر می توانند در مرکز پیش دانشگاهی آموزش از راه دور ثبت نام کنند. لیکن با توجه به اینکه افراد ذکور

 

 

 

موضوع این تبصره از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشدباید قبل از ثبت نام وضعیت خود را از نظر قانون نظام وظیفه عمومی

 

 

 

مشخص نمایند.

 

 

 

برای دانش آموزان پسر که از معافیت تحصیلی برخوردار نیستند ارائه تصویر مدارک معتبر در خصوص وضعیت نظام وظیفه 

 

 

( کارت پایان خدمت، کارت معافیت، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن حداقل پایان نیم سال و بعد از آن

 

 

 

باشد و ... )که با اصل آن مطابقت داشته باشد الزامی است.

 

 

 

 تبصره3 : ثبت نام اتباع خارجی و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده شدگان دیگر کشورها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که 

 

 

 

توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.