شرایط عمومی ثبت نام در دوره راهنمایی مرکز آموزش از راه دور

 

 

 

 

 

 

ثبت نام و انتخاب مواد درسی دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور حداکثر تا شروع دوره ادامه می یابد. ( ماده 8 )

 

 

ثبت نام دانش آموزانی که ترک تحصیل داشته باشند با رعایت سایر شرایط بلا مانع است.

 

 

ثبت نام بعد از شروع دوره با مجوز اداره آموزش و پرورش منطقه امکان پذیر است.

 

 

حداقل سن برای دوره راهنمایی 15 سال است، لیکن دانش آموزان کمتر از 15 سال با رضایت ولی دانش آموز در صورتیکه یکی

 

 

از موارد قید شده بند الف تا ج را دارا باشند می توانند ثبت نام نمایند.

 

 

 

الف )- عدم دسترسی به واحد آموزشی

 

 

 

ب )- شرایط تحصیل در دوره روزانه را نداشته باشند.

 

 

 

ج )- افرادی که به دلیل وجود شرایط خاص به شرح ذیل امکان استفاده از آموزشهای روزانه را ندارند.

 

 

 

1- معلولیت جسمی       2- بیماری خاص یا صعب العلاج      3- تاهل       4- الزام به حمایت از خانواده

 

 

 

 تبصره : سایر دانش آموزان در صورت دارا بودن 15 سال تمام و بیشتر می توانند در مرکز آموزش از راه دور ثبت نام نمایند و افراد

 

 

 

18 سال و بیشتر می توانند بدون استفاده از معافیت تحصیلی در این مرکز ثبت نام کنند.