• مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

    رقابت‌های تنگاتنگ بین كشورها با استفاده از ابزار انتقال سریع اطلاعات، موجب برتری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. مدیریت متكی بر نرم‌افزارها و فناوری اطلاعات، مدیریتی هوشمند مبتنی بر اطلاعات و نیروی كار آزموده منابع اصلی قدرت امروز و فردا هستند. تحولات عظیم فناوری اطلاعات باعث تحولات چشمگیری در اقتصاد، مدیریت و جامعه شده است .

    كارآیی سازمان‌ها از طریق بهبود محصولات و خدمات، اصلاح فرآیندها، گسترش مدیریت در اثر افزایش كارآیی فرهیختگان، به صورت علمی و تجربی در اثر پیشرفت‌های فناوری اطلاعات به سرعت در حال تحول است .

    هدف از تشكیل دوره كارشناسی ارشد فناوری اطلاعات آموزش نیروی انسانی متخصص مؤسسه‌ها و شركتهای دولتی و خصوصی است. در جهت آموزش متخصصینی كه در زمینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات، بتوانند در جهت نیازهای امروز و فردای مدیریت در جامعه فعالیت كنند، دوره كارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با گرایش‌های مدیریت منابع اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات پیشرفته ، پیش‌‌بینی شده است.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، زمان ثبت نام، برنامه شروع کلاسها و برنامه امتحانات در http://vu.sbu.ac.ir قرار داده شده است. می‌توانید به قسمت خبر این سایت مراجعه نمایید. ضمنا توجه داشته باشید که تاریخ های اعلام شده مربوط به زمان انتخاب واحد در سیستم گلستان می‌باشد .....