با سلام

 

   مرکزآموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری آزمون ماهانه، دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات در هفت مهارت ICDL به شرح زیر می نماید:

 

1-    آزمون مطابق جدول زمانی ذیل در روز های یک شنبه راس ساعت 9 صبح در محل مرکز آموزش های الکترونیکی برگزار می شود .

 

ردیف

روز- تاریخ

ساعت

1

یکشنبه 1/6/1388

09:00

2

یکشنبه 5/7/1388

09:00

3

یکشنبه 3/8/1388

09:00

4

یکشنبه 1/9/1388

09:00

 

2-ثبت نام به صورت حضوری روز های دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 10:00 در محل مرکز آموزش های الکترونیکی طبقه دوم انجام می گیرد .

3- هزینه ثبت نام برای هر مهارت 50/000 ریال می باشد .

-         شماره حساب :18711710 حساب غیر قابل برداشت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران- بانک تجارت شعبه اردیبهشت .

 

4- ثبت نام

-         مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اصل فیش بانکی،کپی کارت ملی می باشد.

-         در صورت تکمیل بودن ظرفیت آزمون نام متقاضی در فهرست آزمون دهندگان دوره بعد ثبت می گردد. لذا اولویت با افرادی است که زودتر اقدام  به ثبت نام نمایند.

-         در صورت کسب حد نصاب نمره 60 از 100 گواهینامه مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران اعطا خواهد شد.

زمان تحویل گواهینامه حداکثر دو هفته پس از آزمون می باشد.

 

 

           اداره ارائه خدمات آموزشی

مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران