دانشگاه های سراسری

دانشگاه صنعتی شریف :

آشنایی با بخشهای مختلف دانشگاه صنعتی شریف، تحقیقات و نوآوریهای دانشجویان و اساتید دانشگاه

دانشگاه تهران :

آشنایی با قسمتهای مختلف دانشگاه از قبیل مدیریت، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و اطلاعات و خبرها

دانشگاه مفید

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علم و صنعت ایران :

معرفی بخشهای مختلف دانشگاه و اطلاع رسانی فعالیتهای آن

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز سایت 2:

در این سایت ها به تمامی اطلاعات سازمانی و دانشگاهی دانشگاه شیراز دسترسی خواهید داشت.

تحصیلات در علوم پایه زنجان :

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

پژوهشگاه دانش های بنیادی

دانشگاه تربیت مدرس :

سایت اختصاصی دانشگاه به همراه اطلاعات مربوط به آن

دانشگاه تبریز

دانشگاه اصفهان :

آشنایی با دانشگاه، رشته های تحصیلی، كتابخانه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و پایان نامه ها

دانشگاه شهید بشتی

دانشگاه فردوسی مشهد :

معرفی دانشگاه و اطلاعاتی در باره مراکز مختلف دانشگاه، خدمات مختلف، کتابخانه مرکزی و موارد متنوع دیگر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر :

آشنایی با دانشگاه، کتابخانه ها، اعضاء هیئت علمی و نیز معرفی سمینارها و تحقیقات علمی و پژوهشی

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دانشگاه بوعلی سینا - همدان :

آشنایی با دانشگاه - کتابخانه - دانشکده ها- اعضای هیئت علمی

دانشگاه گیلان

دانشگاه پیام نور :

سایت مرکزی دانشگاه، شامل اطلاعات ی در باره ساختار، قوانین، دوره ها، راهنما و موارد متنوع دیگر

دانشگاه یزد

دانشگاه کاشان

پژوهش ژنتیک و بیوتکنولوژی :

مرکز پژوهش ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

دانشگاه صنعت نفت :

معرفی دانشگاه صنعت نفت و بخشهای مختلف آن

دانشگاه امام صادق :

معرفی دانشگاه، بخشهای مختلف و نیز آشنایی با اساتید، مقررات، پذیرش دانشجو، بانکهای اطلاعاتی و اخبار

کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف :

دپارتمان مهندسی کامپیوتر داشنگاه صنعتی شریف

دانشگاه تربیت معلم

تحقیقات الکترونیک علم و صنعت :

مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه گرگان :

شامل اطلاعاتی در باره دانشگاه و اعضاء هیئت علمی

باشگاه دانش پژوهان جوان

دانشگاه هنر :

معرفی دانشگاه، گروههای آموزشی، تحقیقات، اعضاء هیئت علمی و ساختار کلی

دانشگاه شهید بهشتی لرستان :

دانشگاه دولتی استان لرستان

دانشكده روابط بین‌الملل :

دانشكده روابط بین‏ الملل برنامه‏ های آموزشی خود را در دو رشتة "دیپلماسی و سازمانه ای بین ‏المللی" و "مطالعات منطقه ‏ای" گرایشهای تخصصی متنوع ارائه می‏دهد

دانشگاه الزهراء :

اطلاعات دانشگاه، شامل ساختار اداری، دانشکده ها، بانکهای اطلاعاتی، تحقیقات

دانشگاه ارومیه :

معرفی دانشگاه و اطلاعاتی درباره مراکز مختلف، خدمات مختلف، کتابخانه مرکزی دانشگاه و موارد متنوع دیگر

دانشگاه اراک :

معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن

دانشگاه شهر کرد :

شامل معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اساتید هیئت علمی و نیز مطالبی در باره شهر کرد

مؤسسه آموزش عالی سجاد :

آشنایی با دانشگاه، مرکز تحقیقات، کتابخانه و بخش های مختلف دانشگاه

دانشگاه ایلام :

آشنایی با دانشکده ها و امور پژوهشی دانشگاه، خدمات شبکه و پست الکترونیکی

طرح ملی ایجاد دانشگاه مجازی :

سعی در ارائه راهکارهایی برای ایجاد و توسعهدانشگاههای مجازی

دانشگاه تربیت معلم سبزوار :

پایگاه اطلاعاتی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانشگاه جامع علمی کاربردی :

آشنایی با دانشگاه و رشته های مختلف آن

دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات :

شامل معرفی دانشکده و آشنایی با دوره‌های مختلف، خدمات آموزشی و ارائه گزارش تحقیقات و سمینارها

دانشگاه سیستان و بلوچستان :

معرفی دانشگاه، دانشکده ها، کتابخانه، گروههای آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه سمنان :

معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، معرفی دانشکده ها و اطلاعاتی در باره شهر سمنان

دانشگاه شهید باهنر کرمان :

معرفی دانشکده ها و بخشهای مختلف، کتابخانه و اساتید برگزیده دانشگاه

دانشگاه بین المللی ایران

دانشگاه بین المللی چاه بهار

آموزش مهندسی شهید باهنر :

معرفی آموزشکده باهنر

دانشکده علوم حدیث :

معرفی دانشکده و فعالیتهای آن، توضیح در باره حدیث و نیز آشنایی با داشکده مجازی علوم حدیث

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز :

معرفی دانشگاه و آشنایی با مجموعه های دانشگاه (دانشگاه در دو مجموعه تاریخی شهر تبریز مستقر می باشد) و همچنین ارائه اطلاعاتی در مورد بخش های مختلف و امکانات و تسهیلات دانشگاه

دانشگاه مجازی شریف

دانشگاه های آزاد اسلامی

سایت اطلاع رسانی دانشگاه آزاد :

دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، اعلام نتایج آزمونهای مقاطع مختلف دانشگاه آزاد و نیز اخذ کارنامه

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب :

معرفی دانشکده ها، ساختار اداری و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی :

تاریخچه دانشگاه، شرح فعالیتهای تحقیقاتی، عناوین رشته ها، اطلاعات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک :

معرفی منطقه یک دانشگاه آزاد و واحد های تحت پوشش، و نیز شامل سرویسهای مختلف خبری و آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین :

معرفی ساختار دانشگاه و سیستمهای اطلاعاتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان :

درباره شهرهای اصفهان و خوراسگان، معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اعضاء هیئت علمی و فارغ التحصیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک :

معرفی دانشگاه ازاد اراک و بخشهای مختلف آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد :

اطلاعاتی درباره دانشگاه، گروههای آموزشی و مرکز اطلاعات و آمار

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز :

معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن از قبیل کتابخانه ها، آزمایشگاهها، کارگاهها، مزرعه های کشاورزی و نیز آشنایی با فعالیتهای فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن :

شامل قسمت های مختلف در مورد دانشگاه و نیز قسمتهای آموزش و معرفی دوره های آموزشی دانشگاه

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر :

این سایت که با محیطی جذاب و امکانات تحت وب به ارائه خدمات دانشگاهی و دانشجویی می پردازد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد :

معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن از قبیل کتابخانه ها، آزمایشگاهها، کارگاهها. آشنایی با فعالیتهای فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی

دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی همدان :

معرفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، چگونگی تماس با معاونت های مختلف و مشاهده نمره دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس :

آشنایی با تاریخچه دانشگاه و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و آشنایی با رشته ها و نحوه پذیرش دانشجو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار :

معرفی بخشهای مختلف، گروههای آموزشی، شرح فعالیتهای تحقیقاتی و اطلاعاتی در باره شهرستان سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

دانشگاه آزاد  تربت حیدریه

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان :

معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن ، رشته های تحصیلی ، اخبار دانشگاه ، معرفی شهرستان قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

پژوهش قرآن دانشگاه آزاد :

مرکز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی :

سایت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

پایگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی تهران :

دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از باسابقه ترین مراکز آموزش و تحقیقات پزشکی در ایران است. این مرکز بخش علوم پزشکی دانشگاه تهران می باشد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آکادمی علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی ایران :

معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اساتید هیئت علمی و مراکز تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله :

معرفی دانشکده های مختلف دانشگاه و بانکهای اطلاعاتی

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

معرفی منابع تحقیقاتی پزشکی در ایران و سایر نقاط جهان و نیز ارائه اخبار پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان :

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

پایگاه اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شامل اطلاعاتی در مورد دانشکده ها، بخشهای مختلف دانشگاه، بیمارستانها و کتابخانه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشکده علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه پزشکی صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشکده علوم پزشکی سبزوار :

معرفی دانشکده، بخشهای مختلف آن و بیمارستانها و پزشکان شهرستان سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشکده بهداشت پزشکی تهران :

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی قزوین