مقدمه

به منظور گسترش هر چه بیشتر معارف اهل بیت (علیهم السلام) و دسترسی وسیعتر افراد مستعد به آموزش عالی و همچنین کمک به ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، دانشکدۀ علوم حدیث با راه‌اندازی پایگاه آموزش الکترونیکی امکان شرکت در دوره‌های آموزشی این دانشکده را برای همۀ علاقه‌مندان فراهم کرده است. مشتاقان فراگیری علوم اسلامی می‌توانند از هر نقطۀ جهان و در هر ساعت از شبانه روز دروس این رشتۀ دانشگاهی را به صورت چند رسانه‌ای و تعاملی فرا گیرند.

این دورۀ الکترونیکی (مجازی) مانند دوره‌های حضوری دانشکده مطابق با برنامۀ مصوب شورای گسترش آموزش عالی است و به دانش‌آموختگان مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری اعطا می‌شود.