EUCIP
در جامعه انفورماتیک ، سیستم های عملیاتی صحیح ICT برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری هستند.

برنامه EUCIP) European Certification of Informatics Professionals)
(گواهی اروپایی متخصصین انفورماتیک)، متخصصان و کارشناسان ICT را هدف خود قرار داده است. این برنامه شامل یک گواهی core است که به گواهی تخصصی برای محدوده ای از توانایی هایی منجر می شود که در پروفایل حرفه ای خاصی جای دارند. گواهی جداگانه ای برای مدیران IT نیز وجود دارد.
 
هدف از برنامه EUCIP ارائه گواهی شناخته شده ای از مهارت IT با معیاری است که توسط CEPIS  (شورای جوامع انفورماتیک حرفه ای اروپایی) برای متخصصانIT توصیه شده است.
 
 
اهداف EUCIP عبارتند از:

 • تبین استاندارد بکار رفته در صنعت برای متخصصان انفورماتیک
 • برآوردن تقاضاهای رو به افزایش بازار برای متخصصان IT در آنسوی اروپا
 • مشارکت در برطرف کردن شکاف مهارتهای IT در اروپا
 • ارائه وسیله ای برای افزایش توانایی و آموزش مادام العمر برای تخصصIT

EUCIP برای چه کسانی است؟
این گواهی افرادی را هدف قرار می دهد که در صنعت، دولت وسازمان ها عمومی مشغول بکار هستند. EUCIP با برپایی استاندارد IT حرفه ای، باعث ایجاد اطمینان در معیار جدید مهارتها سراسر اروپا برای متخصصان IT  شده است و با کمک به از بین بردن شکاف مهارت های IT، ارزش بازار کار را برای کارکنان صاحب گواهی افزایش می دهد.
 
مزایای : EUCIP  
برتری عمدهEUCIP بر سایر گواهی های فنی IT ،استقلال آن از فروشندگان ICT و تکنولوژی های دارای حقوق انحصاری است و نیز وسعت و استاندارد شدگی پروفایل های انتخابی آن می باشد. دارندگانEUCIP را می توان اطمینان داد که مهارت IT آنها را تمام سهام داران صنعتی از قبیل شرکتها، دولت و سازمانهای عمومی خارج از اروپا قبول دارند وبه آن بها می دهند. برنامه اعطای گواهی EUCIP بواسطه مزایای زیر شناخته شده و مشخص می گردد.
 
مشخصه بین المللی بودن:
EUCIP   گواهی بین المللی است که تحت حمایت و ضمانت CEPIS (شورای جوامع انفورماتیک حرفه ای اروپایی) می باشد.
 
انعطاف پذیری:
 به داوطلبان شیوه عرضه مطالب وآزمون گیری انعطاف پذیری ارائه می شود.

 • آزمون می تواند بشکل آموزش کلاسی،کارگاهی ویا آموزش اینترنتی باشد.
 • امکان تطبیق توانایی های فرد با ملزومات خاص به شیوهای انعطاف پذیر. 

به رسمیت شناختن کاملأ حرفه ای:
بـرای بـسیـاری از افــرادی که در صنـعت IT کار می کنند، دستیابی به خواسته هایشان و پیشرفته شان از سطح پایه سطح گواهی حرفه ای کامل آسان نیست. EUCIP مسیری غیر سنتی برای چنین افرادی با ارائه پلی به شهرت حرفه ای کامل عرضه می کند.
 
گستره کارایی:
داوطلبانی از سایر رشته ها نیز ممکن است به گواهی IT نیاز داشته باشند. افرادی که در حوزه های تخصصی دیگر کار می کنند نیاز بسیار ضروری به مهارتهای IT دارند تا بتوانند پروژه های  IT را در سازمان هایشان درک کرده و مدیریت کنند. گواهی EUCIP چهار چوب مؤثری برای فراگیری این مهارتها عرضه می کند.
 
همکاران EUCIP

 • آموزش دهندگان (مراکز آموزش دهنده)
   
  آموزش دهندگان (مراکز آموزشی) موارد درسی و آموزش را جهت آمادگی برای گواهی EUCIP یا از طریق دوره های آموزشی کلاسی یا از طریق طرح های آموزش از راه دور ، برای دانش آموزان فراهم می کند.همچنین مراکز آموزشی ممکن است تسهیلات آزمون گیری و گواهینامه را با بکارگیری ماشین آزمون گیر روی خط EUCIP برای داوطلبان فراهم کند. مراکز آموزشی باید اعتبار نامه EUCIP رادارا باشند.
   
 • مراکز آزمون
   
  مراکز آموزشی همچنین می توانند بعنوان مراکز آزمون نیز فعالیت کنند. اعتبار نامه مرکز آزمون توسطEUCIP اطمینان می دهد که مرکز آموزشی مورد نظر دارای قابلیت روی سایت (on-site capability) وتمام ملزومات ضروری جهت هدایت آزمون گیری بری برنامه EUCIP می باشد.

محصولات EUCIP
EUCIP دامنه وسیعی از دانش IT در مورد موضوعات هسته ای مرتبط با تمام کارکنان IT را تحت پوشش دارد. از آنجایی که مواد درسی آن بستری مستحکم در حوزه های کلیدی IT ارائه می دهد، EUCIP به عنوان مشخصه پایه ایده آلی برای مجموعه ای از شغل ها در تمام بخشها عمل می کند. گواهی های EUCIP به سه حوزه عمده تقسیم می شوند:

 • EUCIP CORE
 • EUCIP حرفه ای
 • مدیریت IT

1- EUCIP CORE :
سطح CORE به دانش آموزان اساس مستحکمی جهت تمام انواع کارهای مرتبط به IT عرضه می کند و دانش وسیعی از جنبه های اساسی IT به فرد می دهد.
 
 
EUCIP CORE به سه حوزه دانش تقسیم می شود:
 
 الف: حوزه طرح(Plan Area) : استفاده و مدیریت سیستم های اطلاعاتی:
به برنامه ریزی و تحلیل ملزوماتی در بکارگیری فن آوری اطلاعات در چهارچوب یک سازمان اشاره می کند. بنابراین مستقیمأ روندهای مدیریتی را مورد توجه قرار داده و در بعدی استراتژیکی ملزوماتی را تبیین می کند.
موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

 • سازمان ها و استفاده آنها از IT
 • مدیریت IT
 • ارزیابی ارزش IT
 • اقتصاد شبکه شده جهانی
 • مدیریت پروژه
 • مشارکت و ارتباط
 • مسائل قانونی و اخلاقی

ب:حوزه ساخت (Build Area) : فرا گیری ، توسعه وتحقق سیستم های اطلاعاتی
شامل روندهای تخصصی سازی، توسعه و تست و نگهداری سیستم های اطلاعاتی است. این حوزه اساسأ با مسائل فنی و متدلوژیکی مرتبط با روندهای توسعه سرو کار دارد. موضوعات تحت پوشش عبارتند از:

 • روند توسعه سیستم ها و متدها
 • مدیریت داده ها و بانکهای اطلاعاتی
 • برنامه نویسی
 • طراحی وب و واسط کاربر

پ:حوزه عملکرد (Operate Area)  :عملکردها و حمایت از سیستم های اطلاعاتی:
نصب، نظارت ونگهداری سیستم های ICT را مورد توجه قرار می دهد. عنوان های اساسی عبارتند از:مدیریت شبکه ها، به روزرسانی و کارهای تبلیغاتی، ارائه خدمات و پشتیبانی، امنیت وغیره.

 • ساختارومولفه های محاسباتی                                      (Computing Components and Architecture)
 • سیستم های عملکردی
 • ارتباطات و شبکه ها
 • خدمات شبکه
 • محاسبات متحرک و بی سیم (wireless and mobile computing)
 • مدیریت شبکه
 • عرضه خدمات و پشتیبانی

آزمون گیری از طریق شبکه صورت می گیرد و داوطلبان باید یک آزمون یک ساعته را با درصد قبولی 60%  پشت سر بگذارند.
 
  
2- EUCIP  حرفه ای:
 
 EUCIPحرفه ای به داوطلبان این امکان را می دهد تا از طریق گواهی دیگری در نقش ویژه ای تخصص پیدا کنند. EUCIP Core پیش نیازی برای EUCIP حرفه-ای است. سطح انتخابی EUCIP به داوطلبان امکان می دهد تا پروفایل خاصی را انتخاب کنند که انها را به عنوان متخصص ICT  شایسته می سازد.
 
 
هر داوطلب می تواند زمینه کاری شخصی خود را با آزادی نسبی تعیین کنند تا میزان توانایی های فردی خود را که در دانشگاه یا دوره های آموزشی تخصصی و یا از طریق تجربیات کاری فرا گرفته است مستند سازد. ترکیب انتخاب شده باید با پروفایل حرفه ای مربوطه ای که داوطلب می خواهد برای آن گواهیEUCIP را اخذ کند، سازگار باشد. شیوه ارزیابی برای بدست آوردن گواهی حرفه ایEUCIP بر مبنای سیستمی اعتباری است که نمرات متفاوتی را به عناصر مختلف تشکیل دهنده زمینه کاری فرد (دوره های آموزشی ، گواهینامه ها و غیره ) تخصیص می دهد. در میان دوره های آموزشی تخصصی شناخته شده توسطEUCIP ، توجه ویژه ای به دوره های آموزشی ای مبذول می شود که به داوطلبان امکان می دهند تا گواهی نامه ها را از فروشندگان IT از قبیل Microsoft ، oracle، SUN، Cisco ،IBM،SAP و غیره بدست آورند. بعد از ارزیابی زمینه های کاری داوطلب و بدنبال تأیید پروفایل EUCIP انتخابی، کمیسیون آزمون داوطلب را برای گفتگوی نهایی فرا می خواند. تعداد انتخاب های مختلف برای مشاغل مربوط به IT  با وجود الگوهای کنونی اعطای گواهی مهارتهای مختلف می تواند بسیار متغیر باشد.
 
 
هدف اصلی سطح حرفه ای انتخابی EUCIP عرضه موارد زیر به داوطلبان است:

 • انتخاب از پروفایل های شغلی EUCIP مختلف در چهارچوب IT برای گواهی گرفتن (پروفایل های انتخابیEUCIP)
 • انتخاب عناصر آموزشی معتبر (ماژول های انتخابی EUCIP)
 • گواهینامه حرفه ای که مشخص می کند که داوطلب می تواند بطور مؤثر و مداوم در نقش خود انجام وظیفه کند.
 • شیوه ای برای ترویج گواهی گواهی شغلی انتخابی EUCIP شناخته شده.

در نوع حرفه ای بیست و دو حق گزینش وجود دارد:

 • تحلیل گر سیستم های اطلاعاتی
 • تحلیل گر اقتصادی
 • توسعه دهنده نرم افزاری
 • مهندس سیستم های-X
 • مدیرIS
 • مشاور در خواست و فروش
 • رئیس چند رسانه ای و وب
 • سازنده شبکه
 • مهندس بخش کمک رسانی
 • مدیر شبکه
 • مدیر بانک اطلاعاتی
 • ممیز کیفیت IS
 • مدیر خدمات مشتری
 • مهندس آزمون و یکپارچگی سیستم ها
 • مشاور امنیتی
 • مربیIT
 • مشاور راه حل های کاری
 • مدیر پروژه IS
 • مشاور اتوماسیون ولجستیک
 • سازنده سیستم های IT
 • مهندس ارتباطات از راه دور
 • مدیر پیکر بندی

3- مدیرIT
 
مدیر IT برنامه اعطای گواهی مستقلی است که دانش نظری و عملی تکنسین ها/ متخصصان کامپیوتر را مورد تأیید قرار می دهد. این برنامه اعطای گواهی چندین حوزه را از حوزه سیستم های عامل و سخت افزار گرفته تا امنیت IT و شبکه ها را تحت پوشش قرار می دهد. هر یک از پنج ماژول آن را هم می توان بعنوان عامل اعطای گواهی منفردی در نظر گرفت یا بعنوان قدمی برای دستیابی به عنوان کامل مدیر EUCIP IT .

این برنامه شرکتهای کوچک یا متوسط (شامل مؤسسه های آموزشی و شعبه های سازمان های بزرگ) را هدف خود قرار می دهد که درون مؤسسه به کارشناس IT و نیز به افرادی که می خواهنـد دانش IT خود را توسعـه داده و بتـوانند سیـستـم ها و شبکه ها را مدیریت کنند نیاز دارند.
 
داوطلبانی که با موفقیت برنامه اعطای گواهی را تکمیل کرده باشند قادر خواهندبود تا:

 • به عنوان مشاور داخلی برای سخت افزار وسیستم های عامل ، امنیت IT وشبکه ها عمل کنند.
 • پیشرفتهای فنی را به منظور تضمین کارایی مؤثرتکنولوژیهای جدید دنبال کنند.
 • به عنوان مشاوری برای خرید نرم افزار و سخت افزاربرای سازمان عمل کنند.
 • به کاربران شبکه در مورد مشکلات روزانه شان کمک کرده واز آنها حمایت کنند.
 • ایمنی وامنیت اطلاعات شرکت با حفاظت از آنها در مقابل ورود ویروس ها و hacking تضمین کنند.
 • با پرسنل متخصص از فروشندگان نرم افزاری/سخت افزاری مختلف به منظور کسب راه حل های صحیح جهت نیازهای سازمان ارتباط بر قرار کنند.

مواد درسی آن شامل پنج ماژول زیر است:
 
ماژول1: سخت افزار PC
ماژول 2: سیستم های عامل
ماژول3: خدمات شبکه و شبکه محلی
ماژول4: تخصص استفاده از شبکه
ماژول5: ایمنی و امنیت