به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دكتر محسن‌پور با اشاره به اینكه برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در روزهای گذشته طرح استخدام نیروهای آزاد را از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز اعلام كرده بودند، خاطرنشان ساخت: استخدام نیروهای آزاد در آموزش و پرورش صحت ندارد و اگر آموزش و پرورش نیاز به استخدام نیروهای آزاد داشته باشد، شرایط خود را اعلام خواهد كرد و پس از طی مراحل قانونی، گزینش و مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
همچنین وی درخصوص استخدام نیروهای حق التدریس افزود: هم اكنون 60 هزار نیروی حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌كنند كه مصوبه استخدام آنها از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی مجدد ارجاع داده شد كه مجلس در این خصوص در صدد رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان هست تا مجدداً این مصوبه را برای تایید به شورای نگهبان ارسال كنند.
وی در ادامه تاكید كرد: به محض اینكه این مصوبه از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع شود، وزارت آموزش و پرورش آمادگی دارد تا معلمان حق التدریس را استخدام كند.