دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش:

دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری المپیاد جهانی نجوم را نقطه عطفی برای از بین بردن تبلیغات منفی بیگانگان علیه ایران در سطح بین‌المللی دانست كه می‌تواند تصویرگر بعد علمی جمهوری اسلامی ایران باشد.
دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست مشترك اعضای كمیته علمی و اجرایی المپیاد نجوم با سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
برگزاری المپیاد  جهانی نجوم می‌تواند تصویرگر بعد علمی جمهوری اسلامی ایران باشد

دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش، برگزاری المپیاد جهانی نجوم را نقطه عطفی برای از بین بردن تبلیغات منفی بیگانگان علیه ایران در سطح بین‌المللی دانست كه می‌تواند تصویرگر بعد علمی جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نوید ادهم درخصوص نحوه برگزاری المپیاد جهانی نجوم خاطرنشان ساخت: با برگزاری این مسابقات به نحو مطلوب ما می‌توانیم یك تصویر علمی و ملی از چهره ایران را در سطح بین‌الملل به نمایش بگذاریم.
وی درخصوص انعكاس خبری برای اجرای المپیاد نجوم گفت: با استفاده از مجلات علمی دانش‌آموزی مثل رشد و روزنامه‌های علمی داخلی و خارجی می‌توانیم انعكاس خبری خوبی داشته باشیم، همچنین غیر از 140 نفر از دانش‌آموزان شركت‌كننده در این مسابقات می‌توان از دانش‌آموزان شركت‌كننده المپیادهای سنوات قبلی در این المپیاد دعوت نمود.
در ادامه این نشست سرپرست وزارت آموزش وپرورش، از مهندس نوید ادهم دبیركل شورای عالی آموزش و پرورش خواست به عنوان نماینده ایشان در برنامه‌ریزی و نحوه اجرای برگزاری المپیاد جهانی نجوم حضور داشته باشد.