رییس سازمان نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس:

رییس سازمان نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس کشور گفت:50 درصد مدارس جدیدالاحداث سراسر کشور برای پسران و مابقی با توجه به نیاز دختران طراحی و احداث شده است.


مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینكه 18 هزار مدرسه ظرف چهار سال گذشته در سراسر کشور احداث شده است اظهار داشت: در ساخت این مدارس با استفاده از طراحی های جدید معماری به مسائلی نظیر ایمنی، معماری متناسب با جنسیت و مقطع تحصیلی و بحث شاداب سازی توجه شده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین وجود مدارس ساخته شده در دو دهه پیش را مهمترین چالش پیش روی شاداب سازی و محرم سازی مدارس دخترانه عنوان کرد و گفت: این مدارس با محیط های یک نواخت از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار نیستند و معماری درونی و بیرونی آنها نیز مشکل جدی دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از مدارس قدیمی تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور به دلیل بافت منسجم شهری و اشراف ساختمان های اطراف بر محیط مدارس امکان محرم سازی را ندارند اظهار داشت: احداث سالن ورزشی سرپوشیده در این قبیل مدارس دخترانه ای که ظرفیت مکانی لازم را دارند بهترین راه حل است.
پایان پیام/