به زودی سایت ikdec.ir راه اندازی خواهد شد.

فرم ثبت نام در سایت قرار خواهد گرفت.

اعلام  60 رشته مختلف به همراه مدرك داخلی و بین المللی

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ی 09367115090 تماس بفرمایید